Coláiste Ó Direáin

Inis Mór

Oileáin Árann

Co. na Gaillimhe

 

Uimhir an Choláiste: 099-61264 nó 087-6979979

 

Baile is gaire: Gaillimh

 

Rúnaí an Choláiste:     Seán Ó Flaithearta, M.Oid.

                                               Gort na gCapall

                                               Oileáin Árann

                                               Co. na Gaillimhe

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

 

Cúrsaí : 

 

Cúrsa A: 02. 06. 2020 - 23. 06. 2020             Táille: €970

 

Cúrsa B: 25 .06. 2020 - 16. 07. 2020             Táille: €950

 

Cúrsa C: 19. 07. 2020 - 09. 08. 2020              Táille: €950

Cúrsa D: Ardchinnirí

Cúrsa é seo chun Cinnirí a ullmhú do na cúrsaí Samhraidh.

13/04/2020 - 18/04/2020                                Táille: €350

Aois: 12-19 mbliana d'aois

Eolas breise:  Agallamh Riachtanach

                            Riail na Gaeilge i bhfeidhm

                            Ní cheadaítear rothair

                            

 

 

 

 

 

 

 

Coláiste Ó Direáin

Inis Mór

Aran Islands

Co. Galway

 

College Phone Number: 099-61264 or 087-6979979

 

Nearest Town: Galway

 

 

College Secretary:        Seán Ó Flaithearta,  M.Oid.

                                              Gort na gCapall

                                              Oileáin Árann

                                              Co. na Gaillimhe

 

Email:

 

Website: 

 

 

Courses : 

 

Course A: 02. 06. 2020 - 23. 06. 2020                          Fee:€970

 

Course B: 25 .06. 2020 - 16. 07. 2020                          Fee:€950

 

Course C: 19. 07. 2020 - 09. 08. 2020                          Fee:€950

 

Course D: Ardchinnirí  (Course Leaders)

This course will prepare students to become "Student Leaders" on our summer courses.

 

13/04/2020 - 18/04/2020                                Fee: €350

 

Age: 12-19 years old

 

Additonal information:     Interview Necessary

                                                       Irish language rule enforced

                                                       No bicycles allowed

                                                       

                      

C.O.N.C.O.S.

Tír an Fhia

Leitir Móir

Co.na Gaillimhe

 

Teileafón:

091 -577050 

Ríomhphost:

eolas@concos.ie