Coláiste Uí Chadhain

Na Minna

Indreabhán

Co. na Gaillimhe

 

Uimhir an Choláiste: 091-593901 (le linn an chúrsa)

                                              01 6244324

 

Baile is gaire: Gaillimh

 

Rúnaí an Choláiste:     Joe Mac Suibhne

                                               24, An Garrán Labhaoise,

                                               Léim an Bhradáin

                                               Co.Chill Dara

 

Ríomhphost:  

 

Suíomh idirlín: 

 

Coláiste beag lán Ghaeilge bunaithe os cionn 30 bhliain ó shin

 

Cúrsaí : 

 

Cúrsa A: 01. 06. 2020 - 23. 06. 2020            Táille: €980

 

Cúrsa B: 24. 06. 2020 - 16. 07. 2020             Táille: €980

 

Cúrsa C: 17. 07. 2020 - 08. 08. 2020             Táille: €980

 

 

Aois:  12 - 18 mbliana d'aois

 

Eolas breise:  Agallamh Riachtanach

                            Riail na Gaeilge i bhfeidhm

                            Ní cheadaítear rothair

                            Lácáiste dílseachta d'iarscoláirí

 

 

 

 

 

 

 

 

Coláiste Uí Chadhain

Na Minna

Inverin

Co. Galway

 

College Phone Number: 091-593901 (le linn an chúrsa)

                                                    01 6244324

 

Nearest Town: Galway

 

College Secretary:      Joe Mac Suibhne

                                             24, An Garrán Labhaoise,

                                             Léim an Bhradáin

                                             Co.Chill Dara

 

Email:  

 

Website: 

 

An initimate truly "All-Irish" college established over 30 years ago.

 

Courses : 

 

Course A: 01. 06. 2020 - 23. 06. 2020                       Fee:€980

 

Course B: 24. 06. 2020 - 16. 07. 2020                       Fee:€980

 

Course C: 17. 07. 2020 - 08. 08. 2020                       Fee:€980

 

 

Age: 12 - 18 years old

 

Additonal information:     Interview Necessary

                                                 Irish language rule enforced

                                                 No bicycles allowed

                                                 A loyalty discount for past students

                      

C.O.N.C.O.S.

Tír an Fhia

Leitir Móir

Co.na Gaillimhe

 

Teileafón:

091 -577050 

Ríomhphost:

eolas@concos.ie